Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de aralarında olduğu sağlık emek-meslek örgütleri, 20 Temmuz 2022 günü Meclis’te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ile bir araya geldi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi üzerine bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Altay, yıl içinde çıkarılan yasanın kısmi iyileştirmeler sağlamakla birlikte yetersiz kaldığını belirtti. Altay, sağlık emek-meslek örgütlerinin önerileri doğrultusunda sağlıkta şiddeti bütünüyle önleyecek bir tedbir üretmeyi umduklarını belirtti.

Sağlık emek-meslek örgütleri temsilcileri de mevcut yasadaki ve uygulamadaki eksiklikler ile daha önce yapmış oldukları uyarılara dikkat çekti. Sağlıkta şiddetin, şiddet dilinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan sağlık emek-meslek örgütleri temsilcileri, çok daha kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade ederek önerilerini paylaştı.

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı’nın katıldığı görüşmede Ankara Tabip Odası, Türk Dişhekimleri Birliği, Kamu Diş Hekimleri Derneği, Türk Hemşireler Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Genel Sağlık-İş Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası ile Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu yöneticileri de yer aldı.