Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca sahip olduğu, işyeri hekimlerinin çalışma yerleri ile çalışma saatlerine ilişkin bilgileri Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları ile paylaşması gereklidir. Odaların, hekimlerle/üyeleriyle ilgili bilgilere sahip olması, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi için zorunludur.

Bakanlığa yapılan yazılı başvurular ve Genel Müdürlük ile yapılan görüşmeler, bu bilgilerin paylaşılması bakımından sonuçsuz kalmıştır. Bunun üzerine, yasal kurallar ile Danıştay ve idare mahkemesi kararları gereğince TTB ve odalarla paylaşılması gereken işyeri hekimleri bilgilerinin paylaşılmaması işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Merkez Konseyi tarafından, Ankara İdare Mahkemesinde dava açıldı.

İlgili belgeler

·         Talep yazısı

·         Bakanlık yanıtı

·         Dava dilekçesi