19 Haziran 2020 Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi, bugün İçişleri Komisyonu'nda görüşülmektedir.  

Teklifte kamu görevine ilk ve yeniden atama işlemleri için, bütün kamu görevlerine atama da arşiv araştırması yapılması, milli güvenlikle ilgili ve gizlilik dereceli görevler ve işler yönünden ise ayrıca güvenlik soruşturması yapılmasına yönelik düzenlemeler bulunmaktadır.

Hekim, sağlık meslekleri mensubu, öğretmen, mühendis vb. bütün kamu görevlerine yapılacak atamadan önce yapılması düşünülen arşiv araştırmasında, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kamu davasının açılmasının ertelenmesi, devam eden soruşturma ve yargılamalar, takipsizlik ya da beraat ile sonuçlansa bile soruşturma ve kovuşturmadaki olgular kamu görevine atanma için engel olarak değerlendirilebilecektir. Arşiv araştırmasında değerlendirilen olguların kişilere bildirilmesi ve itiraz olanağı da getirilmemiştir.

Anayasaya, tarafı olduğumuz sözleşmelere, Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olarak kişilerin hak ve özgürlüklerinin keyfi olarak sınırlandıracak, demokratik taleplerin baskı altına alacak, insanlar arasında ayrımcılık yapılmasına neden olacak nitelikteki arşiv araştırmasına ilişkin hükümler tekliften çıkarılmalıdır. Güvenlik soruşturmasına ilişkin hükümler yönünden de demokratik bir toplumda gerekli olma unsuru yönünden gözden geçirilmeli, kişi hak ve özgürlüklerine yönelik keyfi uygulamaları önleyici düzenlemelere yer verilmelidir.

Ayrıca Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilen güvenlik soruşturması işlemleri ile mağdur edilen hekimlerin ve diğer kamu görevlisi adaylarının hak ihlallerini giderici düzenlemelere teklifte yer verilmelidir.

Teklife ilişkin Birliğimizin değerlendirmeleri ve önerileri aşağıda yer almaktadır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

TTB'nin değerlendirme ve önerileri için tıklayınız.