Karadeniz Tabip Odaları Bölge Toplantısı, 13 Ekim 2018 Cumartesi günü Giresun’da yapıldı. Toplantıya Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri Dr. Selma Güngör ve Dr. Yaşar Ulutaş ile Giresun, Samsun, Trabzon, Ordu Tabip Odaları başkan ve temsilcilerinden oluşan çok sayıda hekim katıldı.

Giresun Tabip Odası Başkanı Dr. Selami Oktay’ın açılış konuşmasının ardından toplantı TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör sunumu ile devam etti. Türkiye sağlık ortamının genel durumu, sağlıkta şiddet, krizin sağlığa etkileri ve hekimlerin çalışma koşullarına değinen Güngör, hekimlerin ağır çalışma koşulları nedeniyle talep edilen yıpranma payı ilgili çıkan yasanın ve emeklilik yasasının TTB ve hekimlerin taleplerini karşılamadığını belirtti.

Oda temsilcileri söz alarak kendi şehirlerinde yaşanan sorunları, tabip odalarının çalışmalarını ve önümüzdeki dönem yapacaklarını aktardılar. Sağlıkta şiddetin en önemli sorun olduğu, bu sorunun çözümü için mücadelenin kesintisiz devam etmesi “iş bırakma” eylemimin mutlaka planlanması gerektiği neredeyse tüm konuşmacılar tarafından vurgulandı. Ekonomik kriz nedeniyle hayati öneme haiz olmayan ameliyatların yapılamayacağı yönünde sosyal medyaya yansıyan yazılar içinde; bu bilgilerin halka yetkililer tarafından aktarılması gerektiği, aslında bunun hekimlik alanına müdahale olduğu mesleki özerkliği ihlal ettiği, vatandaşlarla hekimlerin karşı karşıya kalacağını bunun mobing olarak değerlendirilmesi gerektiği paylaşıldı.

Toplantı, kriz nedeniyle hastanelerin içine düştüğü durumun, özlük haklarındaki kayıplar, filyasyon, performans sistemi, sağlıkta şiddet, emeklilik ve yıpranma payı, kamudan ihraç edilen hekimler konularının ele alındığı bölüm ile devam etti.

Toplantı dilek ve öneriler ile sona erdi.