Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nca (UDEK), Koronavirüs pandemisinin, hekimler, sağlık çalışanları ve hastalar açısından önemli tehlikeleri beraberinde getirdiği, buna karşın bilgilendirme ve önlemler konusundaki eksikliklerin karmaşaya yol açtığı tespitinden hareketle, TTB-UDEK bünyesinde bir “Koronavirüs Pandemisi Çalışma Grubu” oluşturuldu.

Koronavirüs Pandemisi Çalışma Grubu, pandemi konusunda bilimsel içeriği üye uzmanlık dernekleri ve uzmanlarca onaylanmış bilgi ve video, afiş gibi materyallerin web sitemiz üzerinden paylaşımına başladı. Hekimler, sağlık çalışanları ve kamuoyu, TTB UDEK tarafından onaylanmış güncel, güvenilir, bilimsel kaynaklara http://hekimlik.org/koronavirus ve http://www.ttb.org.tr/udek/ bağlantılarından ulaşabilecek.