Sağlık çalışanlarının KHK'lar ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle uğradıkları hak ihlallerine yönelik olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nca (SES) düzenlenen basın toplantısı 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü TTB'de gerçekleştirildi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Haydar Can Dokuyan'ın katıldığı basın toplantısına, Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut ve milletvekilleri Dr. Semra Güzel, Dr. Necdet İpekyüz ile Dr. Servet Ünsal da destek verdiler. Basın açıklamasını Dr. Haydar Can Dokuyan okudu. 

Basın açıklamasında, OHAL KHK’ları ve hukuksal hiçbir gerekçe, kanıta dayanmayan, tutarlılık içermeyen güvenlik soruşturmaları ile üç yılı aşkın süredir sağlık çalışanlarının hayatlarının karartıldığına dikkat çekilerek, TTB ve SES’in bu hukuksuzluğa ve haksızlığa yönelik mücadelesinin süreceği vurgulandı.

Açıklama için tıklayınız.