Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) temsilcilerinden oluşan bir heyet, işkence, kötü muamele ve İstanbul Protokolü’ne aykırı hekimlik uygulamalarına ilişkin iddiaların basına yansıması üzerine, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesi Şapatan Köyü’nde incelemelerde bulundu. İnceleme sonuçlarını içeren ayrıntılı rapor en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır.

TTB olarak, temel yaşam hakkı ve  insan hakkı ihlallerine ilişkin her türlü uygulamanın yakın takipçisi olacağımızı, evrensel iyi hekimlik değerleri ve İstanbul Protokolü’nün her durum ve olay karşısında uygulanması konusundaki ısrarımızı da sürdüreceğimizi, bir kez daha yaptığımız inceleme ve değerlendirmeler doğrultusunda bildiriyoruz.

Heyetin açıklaması aşağıdadır:

 

TTB, TİHV, ATUD ve TPD Temsilcileri Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi Şapatan Köyü’nde İncelemelerde Bulundu

Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Şapatan (Altınsu) köyünde bir hafta önce basına da yansıyan işkence, kötü muamele ve İstanbul Protokolü’ne aykırı hekimlik uygulamalarına ilişkin iddiaları yerinde incelemek, tespit ve değerlendirme yapmak amacıyla Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD)’nin temsilcilerinden bir heyet oluşturuldu. Heyete TTB adına MK üyesi Dr. Ayfer Horasan, TİHV adına yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ümit Biçer, ATUD adına yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Gürcan Altun, TPD adına Dr. Cem Taylan Erden katıldı. Ayrıca heyete Diyarbakır TİHV temsilciliğinden Dr. Elif Turan, psikolog Berivan Çilen Yeşiltepe, Av. Rengin Ergül, sosyal hizmet uzmanı Serkan Delidere, Güldar Önarı ve Murat Aba da eşlik etti.

10 kişiden oluşan heyet 15 Ağustos 2017 tarihinde Şemdinli ilçesi Şapatan köyünde temas ve incelemelerde bulundu. TTB adına Şemdinli ilçe kaymakamlığından talep edilen randevuya olumlu yanıt verilmemesi üzerine Şemdinli İlçesi Cumhuriyet Başsavcısı ve Şemdinli İlçe Devlet Hastanesi başhekimi ile  görüşüldü. Cumhuriyet Başsavcısı ile yapılan görüşmede savcıdan olayla ilgili bilgi alındı; ayrıca iddiaya konu olan kolluk güçleri hakkında köylülerin şikâyeti üzerine soruşturma açıldığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Şemdinli İlçe Devlet Hastanesi başhekiminden ise yaşanan olayda fiziksel ve psikolojik travmaya maruz kalan köylülerden hastaneye başvuranların takip ve tedavisinin devam ettiği, hastane koşullarında tedavisi yapılamayanların ise  ilgili yerlere sevklerinin yapıldığı bilgisi alındı. Ayrıca, olay günü Şemdinli devlet hastanesinde acil nöbetinde bulunan doktor hakkındaki iddialar üzerine başhekimlik tarafından soruşturma açıldığı bilgisi edinildi. Yapılan görüşmelerde İstanbul Protokolü’nün uygulanmasında yaşanılan eksikliklerin tespit edilmesi üzerine, başhekime önümüzdeki günlerde TİHV ve TTB olarak bir eğitim programı yapılacağı bilgisi verildi. Olaya konu olan acil hekimine yönelik iddiaların araştırması için Van-Hakkâri Tabip Odası tarafından soruşturma açılacağı bilgisi paylaşıldı.  

Daha sonra köye geçilerek yaşan olayda fiziksel ve psikolojik travmaya maruz kalanlarla görüşüldü, fizik muayeneleri yapıldı, psikolojik travma öyküsü değerlendirildi. Olayın yaşandığı ana ilişkin tanıklıklar dinlendi ve tüm gün yapılan bu değerlendirmenin ardından heyet aynı gün köyden ayrıldı. 

TTB, TİHV, ATUD ve TPD olarak, yapılan incelemeleri, muayene bulgularını ve tanıkların anlatımlarını içeren gözlem ve değerlendirmelere dair ayrıntılı rapor hazırlanıp en kısa zaman içerisinde kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşılmasına karar verildi. 

Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD)
Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD)