Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi başkanlarından Dr. Füsun Sayek’in anısına, her yıl doğum gününe denk gelen Ağustos ayı boyunca ailesi ve Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği tarafından Hatay’ın Arsuz ilçesinde düzenlenen Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri, bu yıl da 2-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında TTB tarafından düzenlenen “Sağlıklı Beslenme ve Çocuklarda Obezite” konulu panel 29 Ağustos akşamı İskender Sayek Evi’nde yapıldı. Kolaylaştırıcılığını TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör’ün yaptığı panele, Doç. Dr. Ayşın Uçkun Kitapçı ve Prof. Dr. Selçuk Dağdelen konuşmacı olarak katıldılar. 
 
Panelin açış konuşmasını yapan Dr. Selma Güngör, Dr. Füsun Sayek’in TTB’ye ve hekimlik ortamına katkılarından söz etti. Yaklaşık 20 yıl öncesine kadar temel sağlık sorunları olan bulaşıcı hastalıklar ve beslenme yetersizliğine bağlı hastalıkların bilimsel tıp uygulamalarıyla büyük ölçüde geride kaldığını ancak bunun yerini aşırı kilo ve buna bağlı sağlık sorunlarının aldığını belirten Güngör, konuya dikkat çekmek için bu başlığı seçtiklerini söyledi. 
 
“Sağlıklı Beslenme” başlığında konuşan Prof. Dr. Selçuk Dağdelen, fazla kilolu olmanın yarattığı sağlık sorunlarına değindi ve neden fazla kilodan kaçınmak gerektiğini anlattı. “Çocuklarda Obezite” başlıklı bir sunum yapan Doç. Dr. Ayşın Uçkun Kitapçı da, çocukluk çağında gereksiz kilolu olmanın sakıncalarından söz etti. Panelde, sağlıklı beslenmenin nasıl olması gerektiği, yanlış beslenme alışkanlıkları ve bu alışkanlıkların nasıl değiştirileceği üzerinde duruldu. Konukların soru ve katkılarıyla süren toplantıda, nişasta bazlı şeker kullanımının zararları, sağlıklı besinin nitelikleri ve nasıl anlaşılacağı gibi bilgiler paylaşıldı, Arsuz yöresi mutfağının zeytinyağı ve üzüm kullanımıyla nasıl zenginleştirilebileceğinden söz edildi. 
 
Paneli Arsuz halkı, Antalya Tabip Odası ve TTB Tıp Öğrencileri Kolu’ndan (TÖK) katılımcılar izledi.