Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi eski Başkanlarından Dr. Füsun Sayek, aramızdan ayrılışının 13. yılında TTB tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

18 Ekim 2019 Cuma günü TTB’de gerçekleştirilen etkinlik, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın açış konuşmasıyla başladı. Adıyaman, Dr. Füsun Sayek’in hekimlik ortamı için değerini her geçen gün daha çok anladıklarını belirterek, mücadele azminin kendilerine güç vermeye devam ettiğini söyledi.

Adıyaman’ın konuşmasının ardından, etkinliğin sunumlarına geçildi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim görevlisi Dr. S. Bürge Çiftçi Atılgan’ın “Tıp Fakültesine ve Klinik Eğitim Ortamına Uyum Süreçlerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalışmanın ön bulgularını aktarmasının ardından, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı öğretim görelisi Dr. Şükrü Keleş de “Sağlıkta Eğitim / Öğretim Etiği” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Dr. Füsun Sayek’in eşi Prof. Dr. İskender Sayek, kızı Doç. Dr. Selin Sayek Böke, ailesi, yakınları, meslektaşları ile TTB ve Ankara Tabip Odası (ATO) yöneticileri katıldılar.