Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu üyeleri, 5 Ağustos 2022’de Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) yeni yönetimine tebrik ziyaretinde bulundu.

TTB Merkez Konseyi üyelerinin katıldığı görüşmede, emek ve sağlık alanında yaşanan sorunlar üzerine değerlendirmeler yapılırken, önümüzdeki süreçte yürütülecek mücadelelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.