Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, ülkenin bunca sorunu varken ve çözülemezken, ülkede yaşanan her krizden sonra meslek örgütlerinin seçimlerine müdahale açıklaması yapılmasını kabul edilemez bulduklarını söyledi. Meslek odaları ve birliklerinin tek kişilik yapılar olmadığını ve son derece demokratik yöntemlerle belirlenen kurullar tarafından yönetildiğini belirten Adıyaman, “Meslek odaları ve birliklerinin ihtiyacı seçim sistemine müdahale değil, üyelerimizin sorunlarının çözümüne dair adımlar atılmasıdır” dedi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Adli Yıl Açılış Töreni’nin Saray’da gerçekleştirilmesinin ardından, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından “Demokratik Bir Ülke, Herkes İçin Adalet” başlığıyla düzenlenen basın toplantısı öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, meslek birliklerinin seçim yöntemlerinde değişiklik yapılması gerektiği yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

“Eleştiriye ve farklı görüşe tahammül edemeyen rejimlere demokrasi denmez” diye konuşan Adıyaman, her krizden sonra meslek örgütlerinin seçimlerine müdahale yönünde açıklama yapılmasını, barolar başta olmak üzere TTB, TMMOB gibi meslek örgütlerinin seçim sistemine müdahale edilmesine kalkışılmasını kabul edilemez bulduklarını söyledi.

TTB’nin seçim süreci hakkında bilgi veren Adıyaman, TTB’de tüm üyelerin katılımına açık olan seçimlerle Oda yönetimlerinin oluşturulduğunu, her Odanın kendi kararlarını Oda Yönetim Kurulu olarak aldığını ve yılda bir yapılan genel kurullarda da bu sürecin üyelerle birlikte değerlendirildiğini anlattı. TTB’nin tek bir başkan tarafından yönetilmediğini, 11 kişilik bir Merkez Konseyi bulunduğunu anlatan Adıyaman, kararların da 4 ayda bir yapılan ve her odanın söz sahibi olduğu Genel Yönetim Kurulu toplantıları ile Merkez Konseyi toplantılarında alındığını kaydetti.

TTB’de başkan ve yöneticiler için yönetim kurullarında kesintisiz olarak bulunma süresinin 2 dönem (maksimum 4 yıl) ile sınırlı olduğuna dikkat çeken Adıyaman, “TTB’de hiçbir hekim hayatı meslek hayatı boyunca aynı başkan ya da Merkez Konseyi üyeleri tablosu ile karşılaşamaz. Oysa 2000’lerde meslek hayatına atılan bir hekimin tüm meslek hayatı boyunca aynı kişi tarafından yönetildiği aşikardır. Meslek odaları ve birliklerinin ihtiyacı seçim sistemine müdahale değil, üyelerimizin sorunlarının çözümüne dair adımlar atılmasıdır” diye konuştu.