Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, OHAL KHK'leri ile getirilen ve genç hekimlerin mesleklerini yapmalarını engelleyen tüm işlemlerin bir an önce sonlandırılmasını istedi. TTB'den yapılan açıklamada güvenlik soruşturmaları dolayısıyla ataması engellenen yeni mezun hekim sayısının 300'ün üzerinde olduğu vurgulandı. 
 
Daha önce, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan hekimler için, "Devlet Hizmeti Yükümlülüğü'nden muaf tutulma belgesi düzenleyerek özelde çalışmalarına olanak sağlayan Sağlık Bakanlığı'nın Mart 2018'den bu yana bu konuda ikircikli bir tutum içine girdiğine yer verilen açıklamada, şimdiyse Bakanlığın yeni bir komisyon kurarak muafiyet verme işleminin bu komisyonca tekrar değerlendirilmesi yönünde bir hazırlık içinde olduğu kaydedildi.  "Güvenlik soruşturmaları olumsuz sonuçlanan onlarca hekimin mesleğini yapma hakkı gasp edilmiş durumdadır. Ayrıca, önceki komisyon kararları sonucu devlet memurluğuna atanmaları iptal edilen yüzlerce hekimin de özel sağlık hizmetlerinde çalışma durumları tehlikeye girmiştir" denilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı'ndan genç hekimlerin mesleklerini yapmalarını engelleyen bütün işlemlerin bir an önce sonlandırılması istendi.
 
Açıklamanın tam metni aşağıdadır: 
 
Genç Hekimlerin Mesleklerini Yapmalarının Önündeki Engeller
Bir An Önce Kaldırılmalıdır!

29.10.2016 tarihinde çıkarılan 676 sayılı KHK ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucunda, işe girişlerde daha önce uygulanmayan güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmaya başlanmıştır. Bu tarihten itibaren 657 sayılı yasanın atama şartlarını sağlayarak devlet hizmeti yükümlülüğünü(DHY) yerine getirmek için Sağlık Bakanlığı’na başvuran yeni mezun hekimler boş kadrolara yerleştirilmekte, ancak atamalarının yapılması ve işe başlamaları için güvenlik soruşturmasının tamamlanmasını beklemeleri gerekmektedir. “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği”ne göre, güvenlik soruşturmasının 60 gün içerisinde tamamlanması gerekirken, başvurulan döneme ve başvuranların sayısına bağlı olarak, bazen on iki ayı aşan bir süre beklenebilmektedir. Bu uzun beklemenin sonucunda, kimi yeni mezun hekimler atamaları yapılarak görevlerine başlarken, bir kısmının 657 sayılı yasanın 48. Maddesine göre “atama şartları taşımadığı” gerekçesiyle göreve başlamaları, dolayısıyla kamu görevi yapmaları engellenmektedir. Ataması engellenen yeni mezun hekim sayısı üç yüzün üzerindedir.

Güvenlik soruşturmaları olumsuz sonuçlandığı için DHY ataması yapılamayan hekimler, 2018 yılı Mart ayına kadar Sağlık Bakanlığı’na DHY’ninkaldırılması için başvurduklarında, DHY’den muaf olduklarını gösterir belge verilmekte ve bakanlığın Çekirdek Kaynak Yönetim Sisteminde (ÇKYS) DHY muafiyeti sağlanmaktaydı. Bu belgeyi alan yeni mezun hekimler de özel sağlık hizmetleri alanında çalışma hakkı kazanmaktaydı.

Ancak, Mart 2018 tarihinden sonra güvenlik soruşturması olumsuz olanların DHY’den muafiyet almak için yaptıkları başvuruları Bakanlık reddetmeye başlamışve özel hekimlik alanında çalışmalarını sağlayan ÇKYS işlemlerini yapmamıştır. Kamuoyunun ve genç hekimlerin çabası ile bu kararı tekrar gözden geçirmek zorunda kalan Bakanlık, muafiyet belgesi vermeden ÇKYS işlemlerini yaparak yeni mezun hekimlerin çalışmalarına olanak sağlamıştır. Ancak yeni bir gelişme ile son bir ay içinde verilen muafiyetler iptal edilmiştir. Başvuran hekimlere muafiyetlerin onaylanmasına ilişkin yeni bir komisyon kurulacağı ve bu komisyonun muafiyet verme işleminin güvenlik soruşturması olumsuz gelen tüm hekimler açısından tekrar değerlendireceği bildirilmiştir. Bu değerlendirmenin sonucunda ya herkese muafiyet verileceği ya da daha önceden verilen tüm muafiyetlerin iptal edileceği belirtilmiştir.

2018 yılı Mart ayındaki komisyon kararı sonucunda, güvenlik soruşturmaları olumsuz sonuçlanan onlarca hekimin hekim olarak çalışma hakları gasp edilmiş durumdadır. Ayrıca, önceki komisyon kararları sonucu devlet memurluğuna atanmaları iptal edilen yüzlerce hekimin de özel sağlık hizmetlerinde çalışma durumları tehlikeye girmiştir.

Sağlık Bakanlığı’ndan aşağıda yer alan uygulamaların ivedilikle gerçekleştirilmesini talep ediyoruz:

a)Devlet hizmeti yükümlülüğü kurası ile sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmak üzere atanacak hekimlere güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yaptırılmasına ilişkin işlemlere son verilmelidir.

b)Güvenlik soruşturması devam eden hekimlerin bu işlemleri sonlandırılarak atamaları ivedilikle gerçekleştirilmelidir.

c) Güvenlik soruşturması olumsuz olduğu gerekçesiyle ataması yapılmayan hekimler, işlemleri geri alınarak ivedilikle görevlerine başlatılmalıdır.

d)Tıpta uzmanlık sınavını kazanan, ancak güvenlik soruşturması süren ya da olumsuz gelen hekimler, uzmanlık eğitimlerine başlatılmalıdır.

e)Mevcut durumda güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle ataması yapılmayan hekimlerin özel sağlık hizmetlerinde hekimlik yapmalarının önündeki engeller derhal kaldırılmalıdır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi