Türk Tabipleri Birliği (TTB), muayenehane hekimlerinin mali mevzuatta yaşadığı sorunlara ilişkin Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı yetkilileri ile 24 Şubat 2021 tarihinde bir toplantı yaptı.

Toplantıya TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) Çalışma Grubu Üyesi Dr. Raif Kaya, TTB Özel Hekimlik Kolu Temsilcisi ve Muayenehaneler Derneği Başkanı Doç. Dr. Cihangir Çakıcı ile Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yener ve Daire Başkanı Levent Emre katıldı.

Alanın sorunlarını başlıklar halinde aktararak toplantıyı açan Dr. Vedat Bulut HUV ile ilgili genel prensiplerden bahsetti ve bunun bir asgari ücret tablosu değil, tavsiye niteliğinde bir fiyat listesi olduğunu ifade etti. Bulut, bunun dışında hekimlerin yakınlarından ve personelinden ücret almaması veya kısmen alması, kontrol muayenelerinden ise hekimler hasta protokolü açsa bile ücretlendirme yapmaması nedeniyle yaşanan sorunlara vergisel açıdan bir çözüm getirilmesinin uygun olacağını dile getirdi.

Dr. Raif Kaya ise HUV sisteminin tarihçesini, amaçlarını ve bugüne kadar gelinen safhaları anlattı. Konuyla ilgili yapılan yanlış yorumlamalara dikkat çeken Kaya, HUV Rehberi’nin daha çok tavsiye niteliğinde olduğunu kaydetti.

Doç. Dr. Cihangir Çakıcı vergi denetimi sırasında hastalara gönderilen mektupların, hastanın başkaları tarafından bilinmesini istemediği bir tedavisinin deşifre olması, bu durumun da aile içinde istenilmeyen olaylara sebep olabilme riskine vurgu yaptı. Hasta veya hasta yakınından 5 yıl öncesinin ücret bilgilerinin istenilmesinin yanlış bilgilendirmelere yol açabileceğini de belirten Çakıcı, ayrıca vergi denetimi sırasında gönderilen tutanaklara “Genel sektörel inceleme yapılmaktadır” ifadesi yazılarak hekimlerin rencide edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi ve düzeltmeye gidilmesini istedi.

Ahmet Yener ise mahremiyete ekip olarak özen gösterdiklerini fakat bazı istisnai durumların yaşanabildiğini söyledi. Hekimlerden gelen talepleri not aldıklarını belirten Yener, ihtiyaç halinde bir başka toplantı da gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Yasama faaliyetlerine ve KDV oranlarına ilişkin konuların Gelir İdaresi Başkanlığı ile bir randevuyla görüşüleceği belirtilerek toplantı sonlandırıldı.