Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, kızamık vaka sayısındaki artışa ilişkin olarak 29 Ocak 2019 günü TTB'de basın toplantısı düzenledi.

2011-2013 yıllarında yaşanan kızamık salgınından sonra, 2018 yılında da Türkiye’deki kızamık vakalarında artış yaşandığına dikkat çekilen basın toplantısında, Sağlık Bakanlığı sorunun çözümüne yönelik olarak, TTB ve uzmanlık derneklerinin de katılımının sağlanacağı, kapsamlı bir planlama yapmaya davet edildi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Gülriz Erişgen'in katıldığı basın toplantısında, açıklamayı Dr. Adıyaman okudu. 

Açıklamada, mevcut kızamık vaka sayılarının Sağlık Bakanları ve yetkililerin 2010 yılından beri yaptığı gibi “yabancı vakalarla” açıklanabilecek bir durum olmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Türkiye’de AKP hükümetlerinin ve onun Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bir hediyesi olan kızamık salgını bütün özellikleriyle ortalık yerdedir. Bu salgının sorumlusu, kişiye ve çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin tek kurumdan (sağlık ocağı) sunumunu ortadan kaldırıp bunları ayrı ayrı kurumlara bölen, birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda bölge ve nüfus temelini, ekip çalışmasını ve fiili olarak ev ziyaretlerini ortadan kaldıran AKP hükümetleri ve Sağlık Bakanlarıdır.”

Basın açıklaması için tıklayınız.