Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesi talebiyle 4 Aralık 2021 tarihinde İzmir Sağlık Platformu tarafından düzenlenen “Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Vazgeçmiyoruz!” mitingi İzmir Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşti.

İzmir Sağlık Platformunu oluşturan İzmir Tabip Odası, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası (BDS) İzmir Şube, Genel Sağlık- İş Sendikası İzmir Şube, İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED), İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği (İZASED) Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube  ile Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği (TAHUD) tarafından düzenlenen mitinge, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey üyeleri, TTB Aile Hekimliği Kolu ile ülkenin değişik şehirlerinden tabip odaları, aile hekimliği dernekleri de katıldı.

Basın açıklaması öncesi söz alan TTB Merkez Konseyi Üyesi Kazım Doğan Eroğulları, “‘Emek Bizim Söz Bizim’ diyerek Türkiye’deki tüm sağlık emekçilerini ziyaret ettik. Gördük ki sorunlarımız dağ gibi, ancak buradaki irade sorunları üreten hastalıklı zihniyetten daha güçlü. Biz burada umudu, dayanışmayı görüyoruz. Umut ve dayanışma hepimize iyi gelecek. Umudumuz, dayanışmamız Sağlık Bakanlığını da tedavi edecek. Bu ‘ceza yönetmeliği’ni Sağlık Bakanlığına iade edeceğiz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz” dedi.

İzmir Sağlık Platformu adına ortak açıklamayı İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Lütfi Çamlı yaptı. Pandeminin başından beri kötü yönetildiğini ileri süren Çamlı, pandeminin yükünün hâlâ sağlık emekçilerinin omuzlarında olduğunu sözlerine ekledi. Çamlı, geçtiğimiz günlerde TBMM gündemine gelen ve sağlık çalışanlarının tümünü kapsamayan ücret düzenlemesinin adaletsiz olduğunu belirterek, sağlığın ekip işi olduğunu vurguladı Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne değinen Çamlı, düzenlenen yönetmeliğin aile hekimleri üzerindeki baskıları artırdığına, aile hekimlerinin iş güvenliğini ve özlük haklarını ortadan kaldırdığına işaret etti. Çamlı, yönetmelik değişikliği ile aile hekimliği çalışanlarının statüsünün, il sağlık müdürlüklerine bağlı kölelik sistemine taşındığını söyledi. Yönetmeliğin kabul edilebilecek bir tarafı olmadığını vurgulayan Çamlı, “ceza sözleşmesi” olarak nitelendirilen bu yönetmeliği asla kabul etmeyeceklerini açıkladı. Konuşmasının sonunda bu yönetmeliğin derhal geri çekilmesi gerektiğini açıklayan Çamlı, ortaya konan mücadelenin yönetmelik geri çekilene dek davam edeceğini belirtti.

Basın açıklamasının metni için tıklayın.