Samsun ilindeki özel hastaneler hakkında, fahiş fiyat belirleme ve rekabet kurallarına aykırı uygulamaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve Rekabet Kurumu tarafından soruşturma yapılması ve yaptırım uygulanması istenmiştir.

Sağlık Bakanlığı temmuz ayında verdiği yanıtta Samsun ilinde muhakkik marifetiyle inceleme başlatıldığı bilgisini paylaşmıştır. Yakın zaman önce muhakkikin incelemeyi tamamlayıp raporunu sunduğu, Müdürlüğün ise karar verme aşamasında olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Rekabet Kurumu da eş zamanlı ön araştırma başlatmış, ön araştırma kapsamında değerlendirilmek üzere bilgi-belge istemiş, ardından hastanelerin birçok belgesine el koyduğu öğrenilmiştir.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 15.10.2020 tarihli toplantısında müzakere eden kurum, bulguları ciddi ve yeterli bularak; “rekabeti sınırlayıcı anlaşmaya” ilişkin soruşturma başlatılmasına karar vermiş, 10.11.2020 tarihinde soruşturma kararını kamuoyu ve bizlerle paylaşmıştır.

Soruşturma kararının ardından Kurum taraflardan ilk yazılı savunmalarını 30 gün içinde göndermelerini istemektedir.

Soruşturma sonucunda; rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik taahhüt, uzlaşma, ihlalin tespiti ve idari para cezaları şeklinde süreçler işletilmektedir.

Samsun ilindeki özel hastanelerden bu aşamada beklediğimiz eş zamanlı ve aynı oranda yapılan fiyat artışından vazgeçmeleri, haksız tekelci uygulamalarına derhal son vermeleridir.

Türk Tabipleri Birliği olarak daha önce de ifade ettiğimiz gibi hekimlerin emeğini yok sayan özel hastane tekelciliğine sessiz kalmayacağız. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi