Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 69. Seçimli Büyük Kongresi 8-10 Haziran 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Kongrenin son gününde yapılan seçimleri Etkin Demokratik TTB grubunun listesi kazandı.

Büyük Kongre 8 Haziran 2018 Cuma günü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda saat 14.00’te başladı. Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin’in Divan Başkanlığına, Dr. Eftal Yıldırım, Dr. Elif Turan ve Dr. Ertuğrul Oruç’un Divan üyeliklerine oybirliği ile seçilmesinin ardından TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel kongrenin açış konuşmasını yaptı. Ülke ve sağlık ortamında son iki yılda yaşanan gelişmeleri aktaran Tükel, Olağanüstü Hal (OHAL) koşulları altında geçen bu iki yılda tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da hukuksuzluklar yaşandığını kaydetti.

Tükel’in konuşmasının tam metni için

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun mesajı

Tükel’in konuşmasının ardından Divan Başkanı Şahin, Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan TTB Toplum ve Hekim Dergisi Editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun kongreye mesajını okudu. Hamzaoğlu, “suçsuzlukları öldürmeye devam ettikleri için” 29 yıldır ilk kez TTB Büyük Kongresi’ne katılamadığını belirterek, kongreye başarı dileklerini iletti.

Hamzaoğlu’nun mesajı için 

İkinci gün

TTB Büyük Kongresi’ne katılan konukların konuşmalarının ardından ilk gün sona erdi. İkinci gün yine DSİ Konferans Salonu’nda sabah saat 09.30’da başladı. TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber’in TTB Çalışma Raporu’nu sunmasının ardından, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör Mali Rapor’u, Denetleme Kurulu üyesi Dr. Mustafa Karakuş Denetleme Raporu’nu okudu. Raporların oylanarak aklanmasının ardından karar önerilerine geçildi.

2018-2020 dönemi için Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu, Merkez Konseyi ve Denetleme Kurulu üyeliklerine aday başvurularının alınması, seçime katılan gruplar adına konuşmaların yapılması, dilek, istek ve önerilerin sunulmasının ardından ikinci gün sona erdi.

Etkin Demokratik TTB Grubu kazandı

69. Büyük Kongresi’nin seçimlerin yapıldığı son günü, Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası kantininde gerçekleştirildi. Seçimlere Etkin Demokratik TTB, Bağımsız Hekimler Birliği ve Halkçı Doktorlar olmak üzere üç grup katıldı.

Kayıtlı toplam 486 delegeden 381’inin oy kullandığı seçimde, 2 oy geçersiz sayıldı. Seçimi, oyların yüzde 70’ini alan Etkin Demokratik TTB Grubu kazandı. Buna göre, 2018-2020 döneminde TTB yönetiminde bulunacak olan isimler şöyle:

TTB Merkez Konseyi üyeleri:

Prof. Dr. Sinan Adıyaman

Prof. Dr. Çetin Atasoy

Dr. Ali Çerkezoğlu

Prof. Dr. Gülriz Erişgen

Dr. Selma Güngör

Dr. Ayfer Horasan

Dr. Mübetcel İlhan

Dr. Samet Mengüç

Dr. Yaşar Ulutaş

Dr. Halis Yerlikaya

Dr. Bülent Nazım Yılmaz

TTB Yüksek Onur Kurulu üyeleri:

Dr. Sezai Berber

Dr. Naki Bulut

Dr. Ahmet Etit

Prof. Dr. Taner Gören

Prof. Dr. Taha Karaman

Dr. Şemsettin Koç

Dr. Ali Özyurt

Dr. Derya Pekbayık

Dr. Hafize Öztürk Türkmen (Emekli Öğretim Üyesi)

TTB Denetleme Kurulu üyeleri:

Doç. Dr. Gamze Varol Saraçoğlu

Dr. Hüseyin Şahin

Dr. Dilek Yıldırım