Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkan ve yöneticileri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

09 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşen ziyarete, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman katıldı.

Görüşmede, Sağlık Bakanlığı’nın TTB Merkez Konseyi üyelerini hedef alan hukuksuz uygulamaları ve TRT’de çalışan kamu emekçilerinin zorla emekli edilmesi başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı 5 No’lu Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulu’na, “oda ve sendikaları denetleme, yöneticilerini görevden alma” gibi anayasaya aykırı yetki tanınması konuları ele alındı.

Görüşmede, ihraçlar, kimi belediyelerde yaşanan işten atmalar ve çalışma yaşamında iktidarın uyguladığı emek karşıtı politikaları üzerine görüş alış verişinde de bulunuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise görüşmede, emek ve meslek örgütlerince dile getirilen konuların takipçisi olacağını, sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.