Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Ayşe Güneş’in eski eşi Niyazi Akay tarafından hastane bahçesinde bıçaklı saldırıya uğraması ile ilgili 12 Nisan 2023 günü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde bir basın açıklaması düzenledi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu üyelerinin katıldığı eyleme SES ve Çanakkale Kadın Dayanışma Platformu da destek verdi.

Basın açıklamasını okuyan Dr. Adalet Çıbık, TTB’nin uzun zamandır toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi verdiğini ve son olarak 73. Büyük Kongresi’nde “Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi”ni oybirliği ile kabul ettiğini hatırlattı. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin mevcut politikalar tarafından beslenip derinleştirildiğini ifade eden Çıbık, “Yaratılan bu zehirli erkeklik kadını birey olarak görmemekte, malı gibi sahiplenmekte, her koşulda üzerinde hak iddia edip tahakküm kurma, eziyet etme, gerekirse hayatını elinden alma yetkisine sahip olduğunu iddia etmektedir. O yüzden ülkemizde her gün ortalama üç kadın cinayeti işlenmekte kadına şiddet ile ilgili haber duymadığımız gün geçmemektedir. O yüzden her zaman olduğu gibi bir kez daha tekrar ediyoruz: Kadın cinayetleri politiktir. Ancak politik düzenlemelerle önlenebilir” dedi.

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak hiçbir kadını ve hiçbir kadın meslektaşını yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Çıbık, kendisi de bir hekim olarak Niyazi Akay’ın saldırısının tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısı yaptı. Açıklama “Tüm mücadelesi boyunca Dr. Ayşe Güneş’in sonuna kadar yanındayız! Yaşasın kadın dayanışması!” sözleriyle son buldu.