Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) tarafından, 17 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen “Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu Kararlılık Bildirgesi” açıklandı.

Bildirge için tıklayınız.