Dünya Tabipler Birliği’nin (DTB) Ekim 2019’da Gürcistan’ın Tiflis kentinde gerçekleştirilen 70. Genel Kurulu’nda “Yasa ve Etik İlişkisi Üzerine DTB Bildirgesi” kabul edildi. Bildirge, etik değerlerin ve yasal ilkelerin genellikle yakın ilişki içinde olduğunu, ancak bunlar arasında çelişki olduğunda hekimlerin meslek etiği yükümlülüklerinin yasal yükümlülüklerden önce geldiğine dikkat çekiyor. Bildirgede ayrıca, yasaların tıp etiğiyle çeliştiği durumlarda hekimlere ilgili yasaların değişmesi için çaba gösterme sorumluluğu da tanımlanıyor.

Yasa-Etik İlişkisi Üzerine DTB Bildirgesi için tıklayınız. 

Bildirgenin orijinali için tıklayınız.