Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi ve 2014-2018 dönemi Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in asılsız ve delilsiz suçlama ile yargılandığı davanın üçüncü duruşması 15 Ekim 2021 günü Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Duruşmayı TTB Merkez Konseyi, TTB Yüksek Onur Kurulu ve TTB Etik Kurulu’nun mevcut ve geçmiş dönemlerdeki üyeleri; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir-Bilecik ve bölge tabip odalarının başkanları ve yöneticileri; emek-meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri takip etti.

Duruşmada Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında iddianame ile yöneltilen suçlamaların asılsız olduğu, ikinci duruşmada mahkemede dinlenen itirafçı sanık ifadesi ve üçüncü duruşmaya kadar toplanan kanıtlarla ortaya çıkmıştı. İtirafçı tanık H.B. A, Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında ifadesinin kolluk tarafından tutanağa yanlış geçirildiği, iddia edilen suçlamalara kendisi tanık olmuş gibi yazıldığını, oysa Dr. Şeyhmus Gökalp’in tanık olduğu bir suçunun olmadığını açıkça ifade etmişti.

Cumhuriyet savcısı, itirafçı tanık tarafından mahkemenin huzurunda Dr. Şeyhmus Gökalp’in, avukatlarının ve duruşmayı izleyenlerin önünde iddianamedeki suçlamaların asılsız olduğunu söylenmemiş gibi, dosyaya suçlamaların dayanaksızlığını ortaya koyan belgeler gelmemiş gibi; kısacası kendi iddiaları dışında hiçbir şey yokmuş, olmamış gibi aynı iddialarını kanunsuz bir biçimde sürdürdü.

Avukatların savunma için süre talep etmesi üzerine duruşma 19 Kasım 2021 gününe ertelendi.

Haksız bir soruşturma ve kovuşturma kapsamında gözaltına alınan, tutuklu kalan Dr. Şeyhmus Gökalp’in yaşadığı hukuksuzluğun sonlandırılacağı bir gün olması beklentimizle duruşmada adaletin gerçekleştirilmesinin tanığı olmak istiyoruz.

Duruşma sonrası Diyarbakır Adliyesi önünde bir de basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın tamamı şöyle:

Dr. Şeyhmus Gökalp Hakkındaki Asılsız ve Delilsiz Suçlamanın Sonlandırılmasını Talep Ediyoruz!

2014-2018 döneminde Merkez Konseyi üyesi olan ve sonrasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyeliğine seçilen Dr. Şeyhmus Gökalp, bir soruşturma kapsamında 20 Kasım 2020 tarihinde gözaltına alınmış ve hukuk normlarına uyarlık göstermeyen bir şekilde tutuklanmış, üç aylık tutukluluk süreci sonunda 10 Şubat 2021 günü Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında tahliye edilmişti.

Dr. Şeyhmus Gökalp’in yargılamasına iki gerekçe gösterilmiştir:

2016 yılında teslim olan bir itirafçının yalancı tanıklığı 25 Haziran 2021 tarihinde yapılan duruşmada ortaya çıkmış ve tanık eski ifadelerini değiştirmiştir. Bu durumun ifşa olmasıyla birlikte Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi yalancı tanığın çalışma belgelerini de dosyaya koymak için ilgili kuruma yazmıştır. Dr. Şeyhmus Gökalp ve sahte tanığın belirtilen tarihlerde ve herhangi bir yerde birlikte çalışmadıkları anlaşılmıştır. Sahte tanık ifadelerini “Ben öyle duymuştum” şeklinde mahkeme heyetine SEGBİS uygulamasıyla verdiği ifadeler tutarsızlıkları bir daha gözler önüne sermiştir.

Daha önce de benzerlerini sıkça gördüğümüz ve yargılanması gerektirecek hiçbir suçu, suç unsuru içeren somut eylemi olmamasına, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bu tür beyanların kanıt değeri taşımadığına ilişkin kararları bulunmasına karşın hukuk dışı bir şekilde soyut iftiralar kanıt sayılarak yargılama konusu yapılmış, istisnai bir durum olması gerekirken Dr. Şeyhmus Gökalp üç aya yakın özgürlüğünden, mesleğini yapmaktan, hastalarından ve sevdiklerinden alıkonulmuştu.

TTB’nin en saygın kurullarından birinde görev alan Dr. Şeyhmus Gökalp’ın yargılanması meslek örgütü özerkliğine müdahale ve COVID-19 pandemisinde gerçekleri dile getirdiği için hedef alınan TTB’ye ve son dönemde emek-meslek örgütlerine ardı ardına yapılan saldırıların bir parçası niteliğindedir.

Yargının siyasallaştığı, hukukun araçsallaştığı bir dönemde yargılanan Yüksek Onur Kurulu üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp’ın haklı mücadelesinde yanındayız. Suçsuz olduğunu biliyoruz.  Toplumun yaşam ve sağlık hakkına, emek, demokrasi ve hekimlik değerlerinin savunusuna adanmış geçmişine tanığız. Somut hiçbir delile dayanmayan yargılamanın bir an önce son bulmasını, adil bir yargılanmanın gerçekleştirilmesini, yaşamı boyunca mesleğimizin onuruna ve etik ilkelerine bağlı kalarak görev yapan Dr. Şeyhmus Gökalp’ın beraat kararını bekliyoruz. Dr. Şeyhmus Gökalp hakkındaki asılsız ve delilsiz suçlamanın sonlandırılmasını talep ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi