TTB Merkez Konseyi’nin de içinde yer aldığı sağlık meslek ve emek örgütlerinin düzenlediği “Demokrasi için Emek Buluşmaları” devam ediyor.

Daha önce Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen buluşmalar 25-27 Ekim tarihleri arasında Van’da gerçekleştirildi.

TTB Merkez Konsey üyeleri, SES Genel Merkez yöneticilerinin de katıldığı programda sağlık kurumlarında hekim ve diğer sağlık emekçileriyle buluşuldu. Van Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesi, Bölge Araştırma hastanesi ve Çocuk ve Kadın Doğum Hastanesi’nde buluşmalara hekim ve sağlık çalışanlarının yoğun katılımı oldu. Toplantılarda son dönemde giderek artan kamu emekçilerine yönelik hukuk dışı uygulamalar, baskılar, açığa alma ve ihraçlar konuşuldu ve bu antidemokratik uygulamalara karşı mücadele yöntemleri tartışıldı.

27 Ekim’de TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr Bülent Nazım Yılmaz ve Dr Ayfer Horasan’ın katılımıyla Van Araştırma ve Eğitim Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamalarda sağlık çalışanlarının demokrasi talebi dile getirildi. Van buluşması aynı gün akşam saatlerinde hekim ve diğer sağlık çalışanlarının katıldığı forumla sonlandı.