Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19 salgını sürecinde ilk risk grubu olan ve hastalığın önlenmesi ve tedavisi için olağanüstü koşullarda mücadele eden sağlık çalışanları ve hekimler için “Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Salgını: Sağlık Çalışanlarının Hakları, Rolleri ve Sorumlulukları - Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Rehberi” hazırladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak, olağanüstü şartlarda salgın ile mücadele eden ve toplumun sağlığının korunması için çok büyük emek sarf eden tüm sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği açısından paylaşılmasını gerekli gördüğümüz rehberi tam metin olarak, tüm ilgili kişi ve kurumların dikkatine sunuyoruz.

Sağlık Çalışanlarının Hakları, Rolleri ve Sorumlulukları - Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Rehberi için tıklayınız.