Türk Tabipleri Birliği tarafından yayımlanan Toplum ve Hekim dergisi, Index Copernicus International tarafından oluşturulan ICI Journal Master List 2015 dergi listesine kabul edildi. Bilim insanları tarafından oluşturulan ve bilimsel dergilerin kalitelerini değerlendiren bir sistem olan ve “Index Copernicus International” tarafından oluşturulan liste beş kriter üzerinden değerlendirme yapılarak belirleniyor. Bu beş kriter, “bilimsel kalite, editöryal kalite, teknik kalite, uluslararası ulaşılabilirlik ve yayınlanma sıklığı-devamlılık” olarak ifade ediliyor. 

Toplum ve Hekim 2011 yılından bu yana da TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi’nde (ISSN:1300-4387) yer alıyor. 

Dergi web sayfası için:  http://www.ttb.org.tr/thnew/