Adana Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında “Sağlıkta Tükenmişlik Sendromu” konulu panel düzenledi. Panele konuşmacı olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Psikiyatri Uzmanı Dr. Sezai Berber katıldı.

Moderatörlüğünü TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş’ın yaptığı Adana Eczacı Odası’nda gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını yapan Adana Tabip Odası YK Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hilal, hekimlik değersizleştirildikçe, tükenmişlik sendromunun arttığını söyledi. 

Sağlıkta tükenmişlik kavramını üç boyutta ele alan TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber, “Bunlar; duygusal tükenme, kişisel başarı duygusunda azalma ve duyarsızlaşmadır. Duygusal tükenme çalışanların yorgunluk ve duygusal yönden kendilerini aşırı yıpranmış hissetmelerdir. Aşırı hasta yükünün yarattığı gerginlik, belirsizlik karşısında kritik kararlar alma sorumluluğu, hata yapmaktan kaçınma baskısı tükenmişliği arttırmaktadır” dedi.

Tükenmenin dört evrede tanımlandığının altını çizen Berber, “1. Evre: Coşku (idealistik). Yoğun çalışır, kendine zaman ayırmaz, her zaman başarılı olmayı bekler, hayal kırıklığına uğrar. 2. Evre: Durağanlaşma. İşyerindeki sorunlar, düşük ücret, fazla mesai gibi nedenlerden enerjisini kaybeder. 3. Evre: Engellenme. İnsanlara yardım ve hizmet etmek için göreve başlamış kişi, artık yardım edemeyeceğini düşünmeye başlamıştır. 4. Evre: Umursamazlık. Kişi engellenmiştir ve öfke duygularını yitirir, işiyle olan duygusal bağını kaybeder. Mesleğinden zevk almamaya başlar” değerlendirmesini aktardı.

Berber, tükenmenin önlenmesi için iş dışında hobiler geliştirmesi, sosyal ilişkilere önem verilmesi, tatil olanaklarının mutlaka değerlendirmesi, rutin alışkanlıklarda küçük değişiklikler yapılması önerilerinde bulundu.

Berber, hekim ve genel intihar nedenleri konularına da açıklık getirerek “İntihar girişimleri bir yardım isteme çığlığıdır” diyerek hekim intiharlarındaki risk etmenlerden söz etti.

Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından ATO Genel Sekreteri Dr. A. Erhan Özeren, Dr. Sezai Berber’e bir teşekkür plaketi sundu.