Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından; emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin temsilcileri ile milletvekilleri 26 Ekim-2 Kasım 2022 haftası boyunca TTB’ye dayanışma ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaret eden kurumlar arasında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), TMMOB Şehir Plancıları Odası, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ankara Temsilciliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD), Halkevleri, Demokratik Alevi Dernekleri, Mülkiyeliler Birliği, Ankara İşçi Meclisi, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Sol Parti, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) yer aldı. Görüşmelere TTB Merkez Konseyi üyeleri katılım sağladı.

Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltı sürecinin aktarıldığı görüşmelerde TTB’yi, tabip odalarını ve meslek örgütlerini hedef alan düzenleme hazırlıklarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Görüşmelerde önümüzdeki dönem yürütülecek mücadele hattı üzerine fikir alışverişinde de bulunuldu.