Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Onur Naci Karahancı ile Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Dr. Ahmet Koç ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Harun Aslan’dan oluşan heyet, 21 Ekim 2022 tarihinde Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hekim buluşması gerçekleştirdi.

Hekim buluşmasında sağlık sisteminin krizine bağlı olarak alanda yaşanan sorunlar konuşuldu, çözüm önerileri ve yürütülecek mücadele başlıkları üzerine değerlendirmeler yapıldı.