Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Prof. Dr. Türkan Saylan'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

 

Prof. Dr. Türkan Saylan’ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz

Son zamanlarda çocuklarımızla ilgili haberler sıkça gündemde; gerici vakıflarda uğradıkları tecavüzler, istismarcılar ile zorla evlendirmenin önünü açan Meclis kararları, iş cinayetleri, oyuncak sanıp oynarken patlayan mühimmatları, kıyılarımıza vuran küçücük bedenleri, buzdolaplarında saklanan cesetleri ve bilimsel niteliğinden arındırılmış gerici bir eğitim sistemine hapsoluşlarını neredeyse her gün “okuyoruz”.

Bu gidişatla gece gündüz mücadele veren, çocuklarımıza bu kötülüğü reva görenlere baş kaldıran, binlerce kız çocuğumuzu zorla evlendirilmekten kurtarıp eğitim hayatına kazandıran, çağdaş ve laik bir cumhuriyet için hayatını bilimin ışığında üretmeye adayan üstün nitelikli bilim insanı, değerli Hocamız Prof. Dr. Türkan Saylan’ı aramızdan ayrılışının 7. Yılında saygı ve özlemle anıyoruz.

Hocamızın yokluğunu her gün daha çok hissediyoruz...

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi