Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Onur Naci Karahancı, Aile Hekimliği Kol Sekreteri Dr. Sibel Uyan ile Muş Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, 20 Ekim 2022 tarihinde Muş merkezinde ve Varto ilçesinde hekim buluşmaları gerçekleştirdi.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret eden heyet, il sağlık müdür vekili ile bir görüşme gerçekleştirdi. Heyet daha sonra Muş Devlet Hastanesi ile 1 ve 2 nolu aile sağlığı merkezlerine giderek hekimlerle bir araya geldi. Daha sonra Varto’ya giden TTB heyeti, Varto Devlet Hastanesi ve aile sağlığı merkezi ziyaretleri yaptı. Heyet, akşam saatlerinde ise sağlık emek-meslek örgütlerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Hekim buluşmalarında sağlık sisteminin krizine bağlı olarak alanda yaşanan sorunlar konuşuldu, çözüm önerileri ve yürütülecek mücadele başlıkları üzerine değerlendirmeler yapıldı.