Türk Tabipleri Birliği’nce (TTB) düzenlenen “Cezaevi, Açlık Grevi-İzolasyon Sempozyumu”, 5 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın açılış konuşmasını yaptığı ve iki oturum olarak düzenlenen sempozyumda, birinci oturumda “Hukuki, Felsefi, Etik Boyutlarıyla Cezaevi Gerçeği”, ikinci oturumda ise “Açlık Grevleri-İzolasyon ve Hekimlik Tutumu” ele alındı.

Suç, cezalandırma, cezaevlerinde mahpusların durumu, izolasyon, izolasyonun sağlığa etkileri, mahpusların yaşadıkları izolasyon ve açlık grevlerinin çok yönlü olarak ele alındığı sempozyumun raporuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir: 

Cezaevi, Açlık Grevi-İzolasyon ve Hekimlik Sempozyumu Raporu