Sağlık emek meslek örgütleri, sağlık ortamının sorunları ve ortak mücadele stratejilerinin belirlenmesi amacıyla 19 Ağustos 2023 günü Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) ev sahipliğinde bir araya geldi.

Bir önceki 5 Ağustos 2023 günü yapılan sağlık emek meslek örgütlerinin toplantısında başta toplu sözleşme süreci ve buna dair mücadele programı olmak üzere hekimlerin/sağlık emekçilerinin çalışma koşulları, sağlıkta şiddet ve önümüzdeki dönemin eylem süreci gibi konular tartışılmaya devam edildi.

Toplantıda sağlık emek meslek örgütlerinin ortak mücadelesinin önemine vurgu yapıldı.