Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası, Deprem Bültenlerinin ikincisini 8 Şubat 2023 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirdi.

Bültenin açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB ve tabip odalarından hekimlerin sahada durum tespiti yaptıklarını ve yaşanan sağlık sorunlarını ellerinden geldiğince gidermeye çalıştıklarını belirtti. Hekimlerin deprem bölgesinde uzun süre kalmalarının olanaksız olduğunu, tükenmeyi önlemek adına dönüşümlü çalışmanın gerektiğini söyleyen Korur Fincancı, bu konuda kamu erkinin sorumluluklarını yerine getirmediğini, meslek örgütlerinin uyarılarını duymazdan geldiğini açıkladı. Korur Fincancı, konuşmasının devamında hayatını kaybeden yurttaşların kimliklendirme ve ölüm nedenlerinin tespitinin çok önemli olduğunu vurgularken sahada bulunan adli tıp uzmanlarının kimliklendirme süreçlerine yetemediğini, Adalet Bakanlığı’nın adli tıp uzmanlarının görevlendirmelerinde engel çıkardığını sözlerine ekledi. Korur Fincancı “Burada bir iletişimsizlik ve organizasyonsuzluk söz konusu. Elektriğin olmadığı koşularda hızla jeneratörlerin kurulması, sağlık birimlerinin oluşturulması ve hızla TTB ile işbirliği içinde bu tür ortamların hazırlanması mümkün olabilecekken ne yazık ki bu olamadı” dedi.

Basın toplantısında daha sonra saha aktarımlarına geçildi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları; Gaziantep’te organizasyon eksikliği olduğunu, gönderilen yardımların şehre ulaşmadığını belirtti. Eroğulları, şehirde yaşan elektrik, doğalgaz ve su sıkıntısından bahsederek yurttaşların bölgede temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını da sözlerine ekledi.

Önceki dönem TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu; Hatay’da yurttaşların kaderlerine terk edildiğine dikkat çekti. Çerkezoğlu, ilk 48 saate hiçbir enkaz kaldırma çalışmasının yapılmadığını, bölgedeki yurttaşların büyük bir insanlık krizi ile karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten; bölgedeki sağlık yükünün Adana’da olduğunu ifade etti. Hasta akışının yoğunluğundan, hastaları sevklerindeki sorunlardan söz eden Ökten, bir an önce sahra hastanelerinin açılarak gönüllü hekimlerin çalışmasına hazır hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ökten, koordinasyonda yaşanan sorunların ilerleyen günlerde daha vahim sonuçlar doğuracağına da dikkat çekti.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karancı; Adıyaman ve çevre ilçelerde birinci basamak sağlık hizmetlerinin tamamen durduğunu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde de ciddi sorunlar olduğunu belirtti. İlaçlara erişimdeki eksikliklerin müdahalede zorluklara yol açtığına vurgu yapan Karahancı, kentlerde arama-kurtarma faaliyetlerinin yetersiz olduğunu da sözlerine ekledi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Lütfi Tiyekli; Kahramanmaraş’ta depremin ilk günü herhangi bir katkının sağlanamadığını ve yurttaşların çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Kentteki tüm yükün üniversite hastanesinde olduğunu ve hızla sahra hastanesi açılması gerektiğini kaydeden Tiyekli, diğer illerdeki organizasyon sorunlarının Kahramanmaraş’ta da yaşandığını ekledi.

Şanlıurfa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Fırat Erkmen; bölgedeki yurttaşların temel ihtiyaçlara ulaşımındaki sorunları aktardı, Şanlıurfa’daki sağlık kurumlarının bölgeden gelen hastaları kabul ettiğini söyledi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Başkanı Hüsnü Yıldırım; kamu erki tarafından deprem bölgesine giden sağlık emekçileri için yeterli koşulların sağlanmadığını dile getirdi. Sağlık Bakanlığı’nın kendilerine dönüş yapmamasına tepki gösteren Yıldırım, koordinasyonu geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Hekimlerin altını çizdiği diğer konular şunlardı:

 • Kamu erki sorumluluklarını yerine getirmemiştir.
 • Kamu erki ile emek-meslek örgütleri arasında bir iletişimsizlik mevcuttur. Kamu erki emek-meslek örgütleriyle işbirliğine yanaşmamaktadır.
 • Bu iletişimsizlik durumu, organizasyonda da ciddi aksaklıklara neden olmaktadır.
 • Yurttaşlar en temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır.
 • Bölgenin önemli bir kısmında birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetleri sunulmamaktadır.
 • Deprem bölgesine giden sağlık emekçilerine uygun çalışma koşulları ve ortamı hazırlanmamıştır.
 • Deprem bölgesinde gıda ve su güvenliğinde bahsedilememektedir. Bölgeye lojistik sağlanamamakta, yurttaşlar ilaçlara ulaşamamaktadır.
 • Soğuk iklim koşulları nedeniyle yurttaşlar hipotermi nedeniyle hayatlarını kaybetmektedir.
 • AFAD ve kamu kurumları yetersiz kalmıştır.
 • Önlemlerin alınmaması nedeniyle ortaya çıkacak bulaşıcı hastalıklar, ilerleyen günlerde ciddi bir halk sağlığı sorunları yaratabilir.
   İlgili İçerikler

TTB Deprem Bülteni #20: Deprem Bölgesinde Çocuk Sağlığının Korunabilmesi İçin Kapsamlı Bir Program Oluşturulmalıdır

TTB Deprem Bülteni #20: Deprem Bölgesinde Çocuk Sağlığının Korunabilmesi İçin Kapsamlı Bir Program Oluşturulmalıdır

TTB Deprem Bülteni #19: Salgın Riski Göz Ardı Edilmemeli, Güvenli İçme ve Kullanma Suyu Derhal Sağlanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #19: Salgın Riski Göz Ardı Edilmemeli, Güvenli İçme ve Kullanma Suyu Derhal Sağlanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #18: Deprem, Sel ve Hava Kirliliğine Bağlı Sorunların Çözümündeki Organizasyonsuzluk Afetleri Felaketlere Dönüştürmektedir

TTB Deprem Bülteni #18: Deprem, Sel ve Hava Kirliliğine Bağlı Sorunların Çözümündeki Organizasyonsuzluk Afetleri Felaketlere Dönüştürmektedir

TTB Deprem Bülteni #17: Hekimlerin/Sağlık Emekçilerinin Sorunlarının Çözümlerine Dönük Adımlar Derhal Atılmalı

TTB Deprem Bülteni #17: Hekimlerin/Sağlık Emekçilerinin Sorunlarının Çözümlerine Dönük Adımlar Derhal Atılmalı

TTB Deprem Bülteni #16: Bölgedeki Sağlık Hizmetleri ve Geçici Yerleşim Alanları Kadınların İhtiyaçları Gözetilerek Planlanmalı

TTB Deprem Bülteni #16: Bölgedeki Sağlık Hizmetleri ve Geçici Yerleşim Alanları Kadınların İhtiyaçları Gözetilerek Planlanmalı

TTB Deprem Bülteni #15: Kamu Erki, Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimindeki Sorunların Giderilmesi İçin Sorumluluğunu Yerine Getirmeli

TTB Deprem Bülteni #15: Kamu Erki, Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimindeki Sorunların Giderilmesi İçin Sorumluluğunu Yerine Getirmeli

TTB Deprem Bülteni #14: Sağlık Hizmet Sunumunda Hasta Mahremiyeti Göz Ardı Edilmemeli

TTB Deprem Bülteni #14: Sağlık Hizmet Sunumunda Hasta Mahremiyeti Göz Ardı Edilmemeli

TTB Deprem Bülteni #13: Göç Dalgasından Etkilenen İllerde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Önlemler Hızla Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #13: Göç Dalgasından Etkilenen İllerde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Önlemler Hızla Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #12: Yanlışta Israr Eden Uygulamalar, Giderilemeyen İhtiyaçları Salgına Dönüştürdü

TTB Deprem Bülteni #12: Yanlışta Israr Eden Uygulamalar, Giderilemeyen İhtiyaçları Salgına Dönüştürdü

TTB Deprem Bülteni #11: Deprem Sonrası Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Birinci Basamak Önceliklendirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #11: Deprem Sonrası Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Birinci Basamak Önceliklendirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #10: Kadın Sağlığına Yönelik Koruyucu Hizmetler Geliştirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #10: Kadın Sağlığına Yönelik Koruyucu Hizmetler Geliştirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #9: Geçici Yerleşim Alanları Kurulurken Kurallardan Taviz Verilmemelidir

TTB Deprem Bülteni #9: Geçici Yerleşim Alanları Kurulurken Kurallardan Taviz Verilmemelidir

TTB Deprem Bülteni #8: Enkaz Kaldırma Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Asbest, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Olacaktır

TTB Deprem Bülteni #8: Enkaz Kaldırma Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Asbest, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Olacaktır

TTB Deprem Bülteni #7: Bulaşıcı Hastalıklar Açısından En Riskli Dönemdeyiz, Önlemler Bir An Önce Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #7: Bulaşıcı Hastalıklar Açısından En Riskli Dönemdeyiz, Önlemler Bir An Önce Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #6: Deprem Bölgesindeki Hekim ve Sağlık Çalışanlarının İhtiyaçları, Zaman Kaybetmeksizin Karşılanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #6: Deprem Bölgesindeki Hekim ve Sağlık Çalışanlarının İhtiyaçları, Zaman Kaybetmeksizin Karşılanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #5: Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesindeki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile Koordine Hareket Etmelidir

TTB Deprem Bülteni #5: Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesindeki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile Koordine Hareket Etmelidir

TTB Deprem Bülteni #4: İleride Ortaya Çıkabilecek Salgın Hastalıklara Karşı Önlemler Derhal Alınmalıdır

TTB Deprem Bülteni #4: İleride Ortaya Çıkabilecek Salgın Hastalıklara Karşı Önlemler Derhal Alınmalıdır

TTB Deprem Bülteni #3: Yurttaşların ve Sağlık Emekçilerinin Temel İhtiyaçları Hâlâ Karşılanmıyor

TTB Deprem Bülteni #3: Yurttaşların ve Sağlık Emekçilerinin Temel İhtiyaçları Hâlâ Karşılanmıyor

Deprem Kriz Masası’ndan Deprem Bölgesinde Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri

Deprem Kriz Masası’ndan Deprem Bölgesinde Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri