Dünya Tabipler Birliği'nin (DTB) 19-22 EKim 2016 tarihlerinde Tayvan'ın Taipei kentinde düzenlenen 67. Genel Kurulu'nda "Mesleksel ve Çevresel Sağlık ve Güvenlik Üzerine Tutum Belgesi" kabul edildi. 

Mesleksel ve çevresel sağlık ve güvenliğin halk sağlığı açısından önemine vurgu yapan tutum belgesinde, dünya nüfusunun en az yarısını ve birçok ekonominin omurgasını oluşturdukları halde işçilerin mesleksel ve çevresel sağlık hizmetlerine erişimi yetersiz kalabildiğine dikkat çekilerek, bu konuda hekimlere, ulusal tabip birliklerine, işverene ve hükümetlere düşen görevlere ilişkin öneriler sıralandı.

Hekimlerin, sağlığın toplumsal belirleyicileri konusunda eğitimli bir işgücü yetiştirilmesinde ve bu konuda işyeri bazındaki farkındalığın artırılmasında merkezi bir rol oynayabileceğine dikkat çekilen tutum belgesinde, bu alanda hizmet sunan hekimlerin ulusal mevzuatta standarların düzenlenmediği durumlarda, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) asgari mesleksel standartlarının sağlanmasını savunması ve işveren karşısında mesleki özerkliklerini ve bağımsızlıklarını korumaları öneriler arasında yer aldı. 

DTB Mesleksel ve Çevresel Sağlık ve Güvenlik İle İlgili Tutum Belgesi için...