Uzun süredir yürüttüğümüz mücadele sonrasında Sağlık Bakanlığı, ekonomik haklarımıza yönelik adım atmak zorunda kalmış; ancak düzenlemeler bizim taleplerimizi değil, iktidarın yıllardır yürüttüğü, içinde bulunduğumuz sağlık krizine neden olan politikalar esas alınarak yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler de öncekiler gibi branşlar, hastaneler, kadrolar arası ciddi eşitsizlikler yaratmakta, sağlık sisteminin temel taşı olan birinci basamağı görmezden gelmekte, gelir getirenleri ödüllendirmektedir.

Performans sistemi bitti denilerek, kelimelerle oynanarak performans sisteminin içeriği korunmuştur. Gün itibari ile hekimlerin sistemlerine yansıyan ücret iyileştirmelerinde de performans sistemine benzer şekilde; uzun saatler boyu çalışma, daha fazla hasta, daha çok işlem, sağlıklı bir toplum yerine hastalıktan beslenen kışkırtılmış sağlık tüketimi ile “ne kadar çok çalışırsan o kadar çok kazanırsın” mesajı verilmektedir.

Performans sistemi ile yaşadığımız yıllar bize göstermiştir ki aynı politikaların ürünü olan teşvik ek ödeme sonucundaki ücret iyileştirmeleri de geçici olacaktır. Sağlıkta teşvik olarak sürdürülen hizmet sunumu, hekimleri yarıştırarak gelir getirmeyi hedefleyen bir sistemde altı delik bir havuza su dökmekten öteye gidemez.

Taleplerimiz açık, mücadelede ısrarımız baki. Sağlıkta dönüşüm programı tarihin çöplüğüne atılmalıdır. Sağlıkta, emeğimizin karşılığı güvenceli tek ödemeye derhal geçilmelidir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi