Kamu sağlık hizmetlerinde, tıp fakültelerinde, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde, acil servislerde, özel hastanelerde, muayenehanelerde, işyerlerinde, OSGB’lerde her düzeyde sağlık hizmeti üreten hekimler olarak, 11 Mart 2018 Pazar günü, taleplerimizi bir kez daha yüksek sesle dile getirmek için Ankara’da buluşuyoruz.

11 Mart Ankara Hekim Buluşması, saat 13.00’de İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda başlayacak. Saat 13.00-17.00 arasında forum düzeninde gerçekleştirilecek olan toplantıda sağlık alanının sorunlarını, acil taleplerimizi ve çözüm önerilerimizi konuşacağız.

Tabii ki müzik de olacak…  Forumun ardından, Dr. Yelda Emek ve Bulutsuzluk Özlemi, en güzel şarkılarla bizlerle birlikte olacaklar.

Yurtdışından hekim dostlarımız bizi yine yalnız bırakmadılar. 11 Mart Ankara Hekim Buluşması’na Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (The Standing Committee of European Doctors -CPME) Başkanı Dr. Jacques de Haller katılıyor.

11 Mart Ankara Hekim Buluşması, 14 Mart taleplerini, hekimlerin ve sağlık alanının sorunlarını dile getirmek, TTB’ye ve meslek birliklerine yoğun saldırıların olduğu bu dönemde var olduğumuzu göstermek için iyi bir fırsat olacaktır. TTB Merkez Konseyi olarak tüm meslektaşlarımızı, mesleklerine, haklarına ve Birliğimize sahip çıkmak için 11 Mart’ta Ankara’ya bekliyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi