Türk Tabipleri Birliği (TTB), 7440 sayılı kanunda yapılan değişiklik ile tabip odalarının üyelerinden olan aidat alacakları ile odaların birliğe ödemesi gereken ödentinin yeniden yapılandırılması hakkında tabip odalarına bir yazı gönderdi.

Yasanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı yazı için tıklayın.