Şanlıurfa’da, sınır ötesi operasyon dolayısıyla yaklaşık üç ay önce Sağlık Bakanlığı kararıyla “ikinci bir emre kadar” getirilen izin yasağı uygulamasının sona erdiği bildirildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ı telefonla arayan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu, Şanlıurfa’da yaklaşık üç aydır sürmekte olan izin ve tayinlerin askıya alınması uygulamasının kaldırıldığını bildirdi.

İzin yasağının uzaması dolayısıyla TTB ve Şanlıurfa Tabip Odası 8 Aralık 2019 Pazar günü ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, Emniyet güçleri dâhil olmak üzere hiçbir kurumda olmayan izin kısıtlamasının sadece hekimler ve sağlık çalışanlarına getirilmesinin düşündürücü olduğuna dikkat çekmişti. Basın toplantısında, her tür olağanüstü halde görevlendirmeye ihtiyaç duymadan görev alan sağlık çalışanlarına yönelik olarak, ihtiyaç olmamasına rağmen, maksadı aşan bu izin kısıtlamasının en kısa sürede kaldırılması ve bu zamana kadar kullandırılmayan izinlerin bir sonraki döneme aktarılması istenmişti.

Ortak açıklama için tıklayınız.