Sağlık emek meslek örgütleri, sağlık ortamının sorunları ve ortak mücadele stratejilerinin belirlenmesi amacıyla 5 Ağustos 2023 günü Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) ev sahipliğinde bir araya geldi. Hekimlerin/sağlık emekçilerinin çalışma koşulları, sağlıkta şiddet ve emekli hekimlerin/sağlık emekçilerinin durumu gibi konuların görüşüldüğü toplantıda birlikte mücadelenin önemine vurgu yapıldı.