Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 72. Seçimli Büyük Kongresi 26-27 Eylül 2020 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Kongrenin son gününde yapılan seçimleri Etkin Demokratik TTB grubunun listesi kazandı.

“Salgınlara ve Savaşa Karşı Mücadeleye Devam” sloganının öne çıktığı Büyük Kongre, 26 Haziran 2020 Cumartesi günü Bilkent Oteli bahçesinde düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen tabip odaları delegelerinin katılımıyla gerçekleşen kongrede, Covid-19 salgınında yaşamını yitiren hekim ve sağlık çalışanlarının fotoğrafları asıldı. Öte yandan, kongrede kadın hekimler alkışlarla bir araya gelerek kadına yönelik şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması talebini dile getirdiler.

Kongre, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın açış konuşması ile başladı ardından Divan heyetinin seçimine geçildi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Pinar Saip ’in Başkanlığını yaptığı divan heyetinin tamamı ise kadın hekimlerden oluştu.

Kongre, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman’ın konuşmasıyla devam etti.

Sinan Adıyaman'ın konuşması için

TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın TTB Çalışma Raporu’nu sunmasının ardından, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör Mali Rapor’u, Denetleme Kurulu üyesi Dr. Gamze Varol ise Denetleme Raporu’nu okudu. Raporların oylanarak aklanmasının ardından karar önerilerine geçildi.

Kongrenin ilk günü, 2020-2022 dönemi için Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu, Merkez Konseyi ve Denetleme Kurulu üyeliklerine aday başvurularının alınması, seçime katılan gruplar adına konuşmaların yapılması, dilek, istek ve önerilerin sunulmasının ardından sona erdi.
 
Etkin Demokratik TTB Grubu kazandı

72. Büyük Kongresi’nin seçimlerin yapıldığı son günü, Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası kantininde gerçekleştirildi. Seçimlere Etkin Demokratik TTB ve Bağımsız Hekimler Birliği olmak üzere iki grup katıldı.
Seçimi, “Yaşamdan, sağlık hakkından, meslek örgütümüzden vazgeçmiyoruz” diyen Etkin Demokratik TTB Grubu kazandı. Buna göre, 2020-2022 döneminde TTB yönetiminde bulunacak olan isimler şöyle:
Şebnem Korur Fincancı, Çiğdem Aslan, İbrahim Akkurt, Alican Bahadır, Vedat Bulut, Deniz Erdoğdu, Kazım Doğan Eroğulları, Meltem Günbeği, Onur Naci Karahancı, Ali İhsan Ökten, Halis Yerlikaya.
TTB Yüksek Onur Kurulu: Sezai Berber, Naki Bulut, Şeyhmus Gökalp, Taner Gören, Yıldıray Orhon, Ömer Özkan Özdemir, Hafize Öztürk Türkmen, Irmak Saraç, Lale Tırtıl.
TTB Denetleme Kurulu: Filiz Ak Azar, Fırat Erkmen, Nilay Etiler Lordoğlu.
TTB Merkez Konseyi görev dağılımını mazbatalarını almalarının ardından yapacak.