Türk Tabipleri Birliği (TTB) göçmenlerin sağlık haklarına ayrımcılığa uğramadan erişimi ile ilgili Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne 5 Ağustos 2021 tarihinde bir yazı iletti.

Yazıda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan COVID-19 tablolarında geçici koruma statüsündeki Suriyeliler ile herhangi bir kaydı olmayan göçmenleri kapsamadığı belirtildi. Pandemi ile birlikte göçmenlerin hayatlarının daha da zorlaştığına dikkat çekilen yazıda özellikle sağlık alanında daha çok sıkıntı yaşandığı ve kamunun bu nedenle özenli adımlar atması gerektiği ifade edildi.

Göçmenlerin aşılanmasının salgınla mücadelede önemli bir araç olduğunu açıklayan yazıda salgından etkilenme ihtimali daha fazla olan göçmenlerin, COVID- 19'dan zarar görmemeleri için aşılanmaları gerektiği, ancak şu ana kadar kamuoyuna yansıyan çalışmaların son derece yetersiz göründüğü, aşı randevu sisteminde; Arapça,  Farsça ve Türkiye'de kullanılan diğer birçok dil seçeneği bulunmadığı,  ayrıca internete ulaşamamanın da, aşılanmanın önünde ek bir bariyer oluşturduğu belirtilmiştir.

TTB, ayrıca göçmenlerin sağlık haklarına erişimine ilişkin atılan adımların TTB ve kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşılmasını istedi.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazının tamamı için tıklayın.