Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Son dönemlerde Türkiye’nin ve dünyanın da öncelikli gündemi haline gelen COVID-19 pandemisi ve aşılama çalışmalarında gelinen son durumun ele alındığı görüşmede sağlık alanında birlikte yürütülebilecek çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.