Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran Perşembe günü meydana gelen çatışmanın ardından yazılı bir basın açıklaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 18 Haziran 2018 Pazartesi günü de, sağlık çalışanlarının ve sağlık kuruluşlarının güvenliği konusuna bir kez daha dikkat çekmek üzere bir basın toplantısı düzenledi. Açıklamada, söz konusu olaydaki gerçeklerin bir an önce ortaya çıkarılması, hekimler ve sağlık çalışanları ile dayanışmak, çalışma ortamını güvenlik açısından incelemek üzere oluşturulacak TTB heyetinin Suruç Devlet Hastanesi’ni ziyaret etmesi ve inceleme yapabilmesine olanak sağlanması istendi.   

Açıklamayı okuyan Prof. Dr. Sinan Adıyaman, yaşanan katliamdan duydukları kaygıyı bir kez daha dile getirirken, sağlık çalışanları ve sağlık kuruluşlarının güvenli koşullarda hizmet vermesinin önemine dikkat çekti. Adıyaman, “Tüm bu yaşananlar sadece Şanlıurfa’da, Suruç’ta değil ülkenin dört bir yanında hekimlerin, sağlık çalışanlarının ne kadar zor koşularda görev yaptıklarını göstermiş, ağır ve riskli çalışma koşullarının bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Hastanelerin hasta, hekim ve sağlık çalışanları açısından güvenli hale getirilmesi için Sağlık Bakanlığı derhal gereğini yapmalıdır” diye konuştu.

Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi adına Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Dr. Selma Güngör, Prof. Dr. Gülriz Erişgen, Dr. Samet Mengüç, Dr. Ayfer Horasan, Dr. Halis Yerlikaya ve Dr. Mübetcel İlhan katıldılar.

Basın açıklaması için tıklayınız.