Türk Tabipleri Birliği’nce yayımlanan Tıp Dünyası gazetesinin yeni sayısı sayısı çıktı.

Gazetenin bu sayısında, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez ve Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu ile söyleşilerin yanı sıra, TTB adına uluslararası alanda gerçekleştirilen çeşitli tıp ve sağlık organizasyonlarına katılım ve toplantı değerlendirmelerine yer verildi.

Gazetede ayrıca, TTB tarafından gerçekleştirilen “Nefes alamıyoruz” ile “Savaş ve Kadın” sempozyumlarına, Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı raporunda yer alan “Ruhsatsız sağlık hizmeti verilmektedir” tespitine, eş durumu atamalarına ilişkin haberler, TTB gündeminde öne çıkan çeşitli başlıklarda haberler ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in, “Katliamlara Karşı Toplumsal Dayanışma” başlıklı başyazısı yer aldı.

Gazetenin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.

Öne çıkan bazı haberler için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

Katliamlara Karşı Toplumsal Dayanışma

“İnsansan, hekimsen ve yaşatmak görevinse neyi düşünürsün barıştan başka?”

ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu: Kamudan insan atmak istiyorlar, darbe bahane

Ruhsatsız sağlık hizmeti verilmektedir!

Doktorlar değil eşleri stratejik

Dünya hekimleri 2019’da İstanbul’da

Sağlık ve Çevre Birliği toplantısına TTB damgası

Avrupa’da tıp eğitiminin durumu ele alındı

GATA’nın Sağlık Bakanlığı’na devri iptal edilmeli

Savaş ve Kadın

Kadınlar savaş istemiyor!