Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Esin Şenol’u hedef gösteren ve tehdit eden Mustafa Yücel hakkında açılan davanın görülmesine 1 Kasım 2022 günü Ankara’da başlandı.

Mustafa Yücel’in tıp fakültesi diploması bulunmamasına, dolayısıyla hekim olmamasına rağmen sağlık hizmetine ilişkin beyanda bulunarak ve ruhsatsız ürünler pazarlayarak suç işlemesi hakkında Sağlık Bakanlığı’nın başvurusuyla açılan davaya TTB de katılma talebinde bulundu. Mahkeme, TTB’nin katılma talebini kabul etti.

TTB, Mustafa Yücel hakkında Sağlık Bakanlığı’na, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na ve Türk Eczacıları Birliği’ne 4 Ağustos 2022 günü birer yazı ile mevzuata aykırılar hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasını istemişti. Sağlık Bakanlığı’ndan 2 Eylül 2022’de gelen yanıtta Mustafa Yücel hakkında daha önce de benzer şikayetler geldiği, bunun üzerine yapılan incelemede hekim olmadığının tespit edildiği belirtilmiş ve suç duyurusunda bulunulduğu bilgisi paylaşılmıştı. Sağlık Bakanlığı ve TTB’nin suç duyuruları sonrası hazırlanan iddianamede de Mustafa Yücel’in hekim olmadığı, pazarladığı ürünlerin ise ilaç olmadığı belirtilerek cezalandırılması istenmişti.