Çanakkale Ezine Devlet Hastanesi acil hekimi Dr. Senay Balam Yıldırım, Mayıs 2016’dan itibaren bir dizi anlaşılmaz uygulamaya maruz kaldıktan sonra 17 Ağustos 2016 sabahı evinden gözaltına alınmıştır. 

Dr. Yıldırım, 15 Mayıs 2016 günü acil serviste görev yaptığı esnada AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın, Ezine Devlet Hastanesi Acil Servisi'ni ziyaret etmesi esnasında, hasta mahremiyeti nedeniyle basının acil servis içinde fotoğraf çekmemesi ve acil müdahale birimine hasta ve yakını dışındaki kişilerin girmemesi yönünde uyarıda bulunmuştur. Bu olay nedeniyle hakkında soruşturma açılmış ve “devlet memurlarına vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak”tan uyarı cezası verilmiştir.

20 Temmuz 2016 tarihinde üç ay süre ile görevinden uzaklaştırıldığı bildirilmiş; 17 Ağustos 2016 günü ise evinden gözaltına alınmıştır. Aynı gün hiçbir suçu olmadığını belirten ifadesinin alınmasından sonra 18 Ağustos 2016 günü gözaltı süresi 24 saat daha uzatılmıştır. Gözaltı gerekçesi sözlü olarak idareden ihbar olduğu yönündedir.

Dr. Senay Balam Yıldırım’ın mesleğinin ilk yıllarında genç bir hekim olarak hekimlik değerleri ve hasta haklarını koruma yönündeki çabasından sonra maruz kaldığı bu süreç insana odaklı hekimlik için ciddi bir tehdittir.

Çağrıldığında gelebilecek hekimin gözaltına alınıp günlerce özgürlüğünden yoksun bırakılması, suçluluğuna dair ne kanıt olduğu dahi bildirilmeksizin ve bir soruşturma yapılmaksızın görevinden ve hastalarından uzaklaştırılması kabul edilemez.

Dr. Senay Balam Yıldırım’ın ivedilikle yargı önüne çıkarılmasını, gözaltına alınmasını gerektirir hukuki nedenlerin bulunmaması durumunda, haksız gözaltı işlemi yapan ve gerçeğe aykırı ihbarda bulunanlar hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz.

Cadı avından vazgeçilsin!

Dr. Senay Balam Yıldırım'a destek vermek amacıyla 18 Ağustos 2016 tarihinde Çanakkale Tabip Odası'nda bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Güleda Erensoy ve Çanakkale Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Basın açıklamasında konuşan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz, cadı avından vazgeçilmesini isteyerek, şunları söyledi: 

"Dr. Senay Balam Yıldırım öğrenciliğinden başlayarak Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrenci Kolu ve Çanakkale Tabip Odası çalışmalarında aktif olarak yer almıştır.

Eşit, bilimsel, laik ve toplumun sağlık hakkını gözeten sağlık anlayışının savunucusu ve uygulayıcısı olan genç bir hekim arkadaşımızdır.

Nasıl ki Türk Tabipleri Birliği ve Çanakkale Tabip Odası'nın darbeciliğe, gericiliğe, antidemokratik uygulamalara karşı dik duruşundan eminsek, öğrenciliğinden bu güne TTB ve evrensel hekimlik değerlerini savunmayı hekimlik pratiğinde de gösteren Dr. Senay Balam Yıldırım'ın darbeci, gerici anlayış ve çevrelerle yakından uzaktan bir bağı olmadığından emin olduğumuzu kamuoyuyla ve yetkililerle paylaşmak istiyoruz.

15 Temmuz'dan bu yana, özellikle son günlerde görevden alma, gözaltı ve tutuklamaların darbe fırsatçılığı ile bir cadı avına döndürüldüğünü ibretle izliyoruz.

Bu doğrultuda birçok hekim arkadaşımız ve TTB aktivisti açığa alınmış, bir kısmının da haklarında tutuklama kararı verilmiştir.

Arkadaşlarımızın darbecilerle aynı kefeye konulup akıldışı bir cadı avının mağduru olmasını kabul etmiyoruz.

Bu yüzden Dr. Senay Balam Yıldırım yalnız değildir ve biran önce serbest bırakılıp beyaz önlüğüne, hastalarına geri dönmesi sağlanmalıdır."

Basın açıklaması için tıklayınız.