Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, TBMM’nin açılışı ile gündeme gelen “Yargı Reform Paketinde” yer almak üzere, en az 15 yıl tabip odalarına kayıtlı olarak aktif mesleki faaliyet göstermiş hekimlere “hususi pasaport” verilmesine yönelik düzenleme yapılmasını istedi.

TTB Merkez Konseyi, konuyla ilgili olarak hazırladığı teklif taslağını ilgili bakanlıklara ve siyasi partilere gönderdi. TTB Merkez Konseyi’nin yazısında, TBMM’ye sunulan  “yargı paketi” konusunda TTB’nin öncelikli talebinin yakıcı bir sorun haline gelen “adalet” mekanizmasındaki haksızlıkların ve mağduriyetlerin giderilmesi olduğu ve “hususi pasaport” tartışmasının tüm yurttaşımızın  vize uygulamasına tabi olmayan tek bir pasaporta sahip olmasıyla köklü bir çözüme kavuşabileceği vurgulandı.

Söz konusu pakette meslekte en az 15 yıl görev yapmış kıdemli avukatlara “hususi pasaport” verilmesine dair yasa değişikliği teklifine yer verildiğine işaret edilen yazıda, yargının en temel ilkesi olan “hakkaniyet” ilkesinin gözetilmesi gerektiği gerçeğinden hareketle, en az 15 yıl tabip odasına kayıtlı olarak aktif mesleki faaliyette bulunmuş olan hekimlere de “hususi pasaport” verilmesi için gerekli desteğin verilmesi istendi.

Yaşamsal ve ertelenemez olan sağlık hizmetini sunmakla yükümlü hekimlerin, etik ilkeler doğrultusunda acil sağlık ihtiyacı bulunan her yerde bu görevi yerine getirdiklerine dikkat çekilen yazıda, hekimlerin uluslararası mesleki bilgi ve deneyimlerden yararlanmalarının kolaylaştırılması amacıyla “hususi pasaport” verilmesi talebiyle, TTB tarafından ilgili makamlara iletilen teklif taslağı şöyle:

Teklif Taslağı:

Madde - 15/07/1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin A bendine üçüncü paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Tabip odasına kayıtlı olup en az on beş yıl kıdemi bulunan hekimlere hususi damgalı pasaport verilir.”

Gerekçe: Hususi pasaport verilmesi suretiyle hekimlerin uluslararası dolaşımının desteklenmesi ve özellikle meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımlarının kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Yazı ve yasa teklifi İçişleri ve Sağlık Bakanları ile AKP, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti’nin TBMM Grup Başkanlıklarına gönderildi.

Yazı için tıklayınız.