Türkiye toplumcu hekim hareketinin öncülerinden, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi eski Genel Sekreteri Dr. Ata Soyer ölümünün 6. yılında anıldı.

Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda 21 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen anma etkinliğine, Soyer ailesi ile Ata Soyer’in mücadele ve çalışma arkadaşları katıldı.

Törende, Soyer ailesi, geçen bu süre zarfında yanlarında oldukları için TTB ve ATO’ya teşekkürlerini iletti.

Ata Soyer’in mücadele ve çalışma arkadaşlarının da duygularını ifade ettikleri törende yapılan konuşmalarda, Ata Soyer’in birleştirici ve bütünleştirici yönüne vurgu yapıldı. Hem TTB’nin örgütsel yapısına hem hekimlere yönelik saldırıların arttığı bugünlerde onun aklına ve sağduyusuna duyulan ihtiyaç dile getirilirken, Soyer’in çalışma ve mücadele azminin bu süreçte yaşanılanları anlama ve nasıl bir araya gelinip mücadele edilmesi gerektiği konularında  yol gösterici olduğu belirtildi. 

1980’lerde hastanelerin birer fabrikaya hekimlerin ise işçiye dönüşeceğini söyleyen Soyer’in bu öngörüsünün şehir hastanelerinde gerçekleşmeye başladığı kaydedildi.

Soyer’in sendikal yaşam ile meslek örgütünü bir araya getirme konusunda Ankara’da bir önder olduğu belirtilen konuşmalarda Soyer’in üretkenliğine de vurgu yapılarak, geride bu kadar çok yayın bırakan bir insanın kalıcılığını sürdürdüğü belirtildi.