29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde yine çok büyük acılar yaşadık. Ülkemize bugün kan ve gözyaşı egemen. Ankara katliamından sonraki günlerde ortaya çıkan bazı bilgiler saldırının kimi yetkililerce önceden bilindiğine dair şüpheleri güçlendiriyor. Bütün bu acıların kaynağında "tek adam" olma hevesinin yattığı görülüyor. Demokrasiye yaklaşabilmek şöyle dursun, giderek daha da uzaklaşıyoruz. Toplumsal ve bireysel özgürlükler her gün yeni bir saldırıya uğruyor. 

Biz çocuklarımız için başka bir Türkiye hayal ediyoruz; insanlarımızın sağlıklı olduğu, yaşam alanlarımıza kıyılmayan, yaşam biçimlerimize saldırılmayan, emeğin sömürülmediği bir ülke. Bu hayali gerçek yapmanın iradesini de, kuvvetini de halkımızda görüyoruz.

Cumhuriyetimiz'in ilanının 92. yılında demokratik, laik, eşit, özgür, adil, bağımsız, barış içinde bir Türkiye özlemiyle Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyoruz.

Türk Tabipleri Birliği 
Merkez Konseyi