Çalışmadığı için geliri olmayan ve bu nedenle Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini ödeyemeyen vatandaşlar için, 31 Mart seçimlerinin etkisiyle yaşama geçirilen borç affı 31 Aralık 2019 tarihinde sona eriyor. TTB Merkez Konseyi konuya ilişkin bir açıklama yaparak, GSS primlerinin yine toplanamadığını, aflar, geçici uygulamalar ve seçim rüşvetlerinin bu sorunu çözmediğini, pek çok vatandaşın prim borcu nedeniyle yine sağlık hakkına erişemeyeceğini bildirdi.

TTB’nin her zaman eşit, ücretsiz, nitelikli, erişilebilir sağlık hizmetlerinden yana olduğuna yer verilen açıklamada, “Yalnızca bakanlar, yüksek yargı mensupları ve milletvekilleri ve birinci derece yakınları değil başta GSS kapsamındaki ücretli çalışmayan kesim olmak üzere tüm vatandaşların eşit ücretsiz, nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşabilmesini sağlayan politikalar hayata geçirilmelidir” denildi.

Açıklama şöyle:

Yalnızca Bakanlar, Yüksek Yargı Mensupları Ve Milletvekilleri ve Birinci Derece Yakınları Değil Başta GSS Kapsamındaki Ücretli Çalışmayan Kesim Olmak Üzere Tüm Vatandaşlara Eşit Ücretsiz, Nitelikli Sağlık Hizmeti Sağlanmalıdır

Türkiye’de gelir getirici bir işle meşgul olmayan 18 yaş üstü vatandaşları kapsayan Genel Sağlık Sigortası (GSS) sisteminde kişiler ücretli çalışma dışı gelir ve refah düzeylerine göre prim ödemekte ve primleri ödediklerinde sosyal güvenlik kurumlarının sağladığı kısmi katılımlı sağlık olanaklarından yararlanabilmektedirler. Çalışmadıkları için gelirleri olmayan bu kişiler yıllarca kendilerine bildirilen kademeli tahakkuk eden primleri ve faizleri ödeyememiştir; bu nedenle sağlık hakkından yararlanamamışlardır. 

Siyasal iktidar ise bunun çözümünü önce faiz borçlarını silmekte sonra geçmiş prim tutarını geçmişte tahakkuk eden primleri de içerecek biçimde düşürmekte bulmuştur. Ama yine primler toplanamamıştır ve bu yıl, 31 Mart seçimlerinin etkisiyle 2019 yılı içerisinde tüm GSS’lilerin borçlarına bakmadan kamu sağlık kuruluşlarından bedeli ilgili sağlık kuruluşunun döner sermayesinden karşılanmak üzere ücretsiz yararlanması kararı alınmıştır. Bu süre 31 Aralık 2019 da sona erecektir.

Aflar, geçici uygulamalar ve seçim rüşvetlerinin bu sorunu çözemediği ortadadır.

Bu durum sorun olmaktan çıkarılmalıdır. Türk Tabipleri Birliği Olarak her zaman herkesin sağlık hakkından eşit, ücretsiz, nitelikli, erişilebilir sağlık hizmetlerinden yana olduk. Bunun için sağlıkta bakanlar, yüksek yargı mensupları ve milletvekillerine ve yakınlarına ölene kadar tanınan ve sınırsız olan tüm ayrıcalıklardan vazgeçilmeli, çalışan ve çalışmayandan sağlık primi toplamanın bırakılmalı;  başta GSS kapsamındaki yurttaşlar olmak üzere herkesin eşit, nitelikli, ücretsiz sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi sağlayan politikalar hayata geçirilmelidir.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi